O projektu
V projektu Izdelava lutke, lutka in lutkovna igra kot terapevtski in didaktični pripomoček se na inovativen način lotevamo splošne in zaposlitvene rehabilitacije ljudi s posebnimi potrebami npr. po poškodbi glave, drugih vitalnih delov telesa ali zaradi bolezni (po možganski kapi, multipli sklerozi ipd.) in z motnjami v duševnem razvoju. V tovrstni obliki nadaljevalne terapije je vključeno obnavljanje motoričnih in gibalnih funkcij ter govora, motiviranje k aktivni vlogi, razvijanje socialnih spretnosti in veščin, pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti ter kreativno ustvarjanje. Več o tem.

Delavnice usposabljanja
V okviru projekta se bodo usposabljali strokovni delavci s področja delovne terapije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedi, psihologi in podobni profili. Usposabljanje bodo vodili strokovnjaki s področja psihologije, delovne terapije, animacije z lutko in izdelave lutke. V sodelovanju z njimi bomo izpeljali tudi končni pilotni projekt z invalidi, pri katerih se bo izvedla terapija z lutko. Več o tem.