Partnerske organizacije pri izvedbi pilotnega usposabljanja:                                                                                                                                                                                                      

Donatorji materiala za izdelavo lutk: