V okviru projekta bomo razvili, oblikovali in izvedli štiri delovne programe usposabljanja s področja lutkovne dejavnosti. Trije od njih bodo namenjeni strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo z rehabilitacijo invalidov oziroma pedagoškim delavcem, ki delajo z odraščajočimi posamezniki s posebnimi potrebami. Četrti sklop delavnic je pilotni program usposabljanja invalidov, ki se zaradi posledic nesreče ali bolezni vključujejo v delovno in socialno okolje. Delavnice bodo izvajali strokovni delavci, ki so se usposabljali tekom našega projekta.

Programi usposabljanja za strokovne delavce

Usposabljanje je namenjeno vzpostaviti nove, dopolnilne, kreativne možnosti in priložnosti za strokovne delavce pri delu z invalidi na področju zdravstvene, poklicne in zaposlitvene rehabilitacije ter drugih programov in aktivnosti. Vsebine s področja lutkarstva ponujajo strokovnim delavcem praktična znanja za uporabo pri delu z varovanci. Udeležencem želimo tekom programa omogočiti vpogled v neomejene kreativne možnosti lutkovne dejavnosti, pridobivanje novih znanj in izkušenj, ki jih lahko integrirajo v svojo redno delovno prakso na področju dela z invalidi pri usposabljanju za (re)integracijo v socialno in delovno okolje.

Učni načrt s podrobnejšimi informacijami je dosegljiv tukaj. Informacije o izvajalcih usposabljanja in njihovih referencah so dosegljive na tej povezavi.

Pilotni program usposabljanja invalidov

Program usposabljanja je namenjen ljudem s posebnimi potrebami, kot so npr. invalidi  po poškodbi glave, zaradi bolezni, po možganski kapi, multipli sklerozi in z motnjami v duševnem razvoju, ki se poskušajo vključevati v delovno in socialno okolje. V tovrstni obliki nadaljevalne terapije je vključeno obnavljanje motoričnih in gibalnih funkcij ter govora, motiviranje k aktivni vlogi, razvijanje socialnih spretnosti in veščin, pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti ter kreativno ustvarjanje. Delavnice bodo izvajali strokovni delavci, ki so se usposabljali tekom našega projekta.