Za kvalitetnejšo izvedbo projekta smo pripravili anonimne anketne vprašalnike, s pomočjo katerih snujemo kvalitetnejše in optimalnejše programe usposabljanja za strokovne delavce in invalide, ki uveljavlja uporabo lutke in lutkovne igre pri terapiji in rehabilitaciji.

 Anketni vprašalnik za strokovne delavce je zaključen. Rezultati so dosegljivi tukaj.
 Anketni vprašalnik za pedagoške delavce je zaključen. Rezultati so dosegljivi tukaj.
 Za dostop do vprašalnika za invalide in društva, ki se ukvarjajo z reintegracijo invalidov v delovno in socialno okolje kliknite tukaj.

Zagotavljamo vam tajnost vaših odgovorov.